Welkom!

We zijn “VEELEISEND” als het gaat om wat we vragen van onze leerlingen en leerkrachten.

We zijn “VEELZIJDIG” omdat leerlingen zich in deze veilige en vertrouwde omgeving verstandelijk en creatief kunnen ontplooien.

En we hebben “VEEL te BIEDEN”, met name de ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Voor een uitgebreide visietekst klik hier.

UPDATE GWP LONDEN

Net als iedereen zijn wij erg aangedaan en diep bedroefd door de aanslag nabij het Britse Parlement in Londen. 
Na verschillende contacten (met de algemeen directeur van de scholengroep, de directie en de begeleidende leerkrachten) en het huidige reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er beslist om de GWP naar Londen te laten doorgaan. We volgen de situatie ter plaatse op de voet en ook het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt nauwlettend in het oog gehouden.